Mest beroende på att den svenska grisen är en god foderomvandlare (producerar mer kött per kg spannmål än de flera andar länder, plus att den svenska grisen bidra till att minska matsvinn avsevärt genom att äta biprodukter från till exempel bröd, öl och glass-industrin.

Det visar en studie som har tagits fram av RISE. LRF har deltagit aktivt i projektet som pågått i snart två år.

Läs hela rapporten här