Under första etappen av arbetet med Handlingsplanerna för Gris, Nöt och Lamm har den övergripande målsättningen varit en ökad svensk produktion av gris-, nöt och lammkött. I etapp 2 så är den övergripande målsättningen ökad efterfrågan på svenskt kött för världens hållbarhet.

Vill du veta hur vi ska nå en ökad efterfrågan på svenskt gris-, nöt och lammkött och samtidigt bidra till världens hållbarhet så är du välkommen till Bryggarsalen den 10 april.

Handlingsplanerna för gris, nöt och lamm grundas i ett samarbete där hela värdekedjans aktörer är representerade samt myndigheter. Arbetet samordnas av Svenska Köttföretagen.

Tid: Onsdagen den 10 april 2019 klockan 10.00 - 15.30
Plats:
Bryggarsalen, Norrtullsgatan 12N, Stockholm

Program den 10 april

 •  Slutrapportering av Handlingsplan Gris, Nöt och Lamm, etapp 1, Theres Strand och Johanna Bengtsson, Svenska Köttföretagen och Lina Hidås, Gård&Djurhälsan
 • Möjligheter och utmaningar för svenskt kött i framtiden, medverkande:
  • Ingemar Olsson, Sveriges Grisföretagare
  • Jan Forssell, Sveriges Nötköttsproducenter
  • Elof Nilsson, Svenska Fåravelsförbundet
  • Christina Nordin, Generaldirektör Jordbruksverket
  • Palle Borgström, Förbundsordförande LRF
 • Lansering av Handlingsplanerna för Gris, Nöt och lamm, etapp 2, Theres Strand och Johanna Bengtsson, Svenska Köttföretagen, Lina Hidås, Gård&Djurhälsan och Margareta Åberg LRF Kött
 • Debatt om svenskt kötts möjligheter och utmaningar inom Foodservice, medverkande:
  • Fredrik Eriksson, Kock
  • Joakim Sköld Östling, Martin & Servera
  • Richard Hofbauer, Menigo
  • Maria Dundeberg, HKScan
  • Tillfrågade branschföreningen Kost & Näring

Anmäl dig senast onsdag den 1 april genom att klicka på den här länken!

Kontaktperson Theres Strand, Svenska Köttföretagen, 0703-85 45 10, theres.strand@kottforetagen.se , om du har några frågor.