Allt fler svenska livsmedelsföretag har lanserat växtbaserade proteinprodukter, stora som små varumärken vill vara med och ta del av tillväxten. Den starka tillväxten har resulterat i att många har prioriterat att få ut sina produkter på marknaden och lanseringstakten har varit hög. Dock är en överväldigande majoritet av produkterna baserade på utländsk råvara.

Med det sagt har intresset för svensk proteinråvara ökat kraftigt under 2020, liksom viljan att utveckla. Till följd av bland annat detta är gröna proteiner numera av högsta prioritet för forskningsinstitutet RISE livsmedelsavdelning.

Starkt fokus på några få grödor

Den största delen av de pågående initiativen har ett stort fokus på baljväxter. Åkerböna, gul och grön ärta är de mest populära – även sötlupin är vanligt förekommande. Fokus ligger på grödor som går att odla i Sverige med god avkastning. Enligt SLU finns det potential att öka dagens odling av baljväxter från 50 000 hektar till 150 000 hektar.

Vissa av de intervjuade i rapporten menar att det bör satsas mer på andra grödor som Sverige redan är duktiga på att odla och till viss del har infrastruktur för, till exempel havre, vete, raps, vall, potatis och andra rotfrukter. Viss forskning bedrivs på dessa grödor i dag, men med tanke på potentialen skulle det kunna ske i större utsträckning.

Framgent finns ytterligare ett par områden som är intressanta att forska mer om, så som perenna grödor, baljväxters roll i växtföljden och samodling med andra grödor.

Vill du veta mer? Läs hela rapporten här.