Detta arbete har varit framgångsrikt, men fortfarande har Sverige ett nedfall från atmosfären. Halterna i växterna ökar lyckligtvis inte längre och vi ser tendenser till minskning.