I veckans Klotet i P1 var det ett långt inslag om kadmium i vår mat. EU har på senare tid arbetat mer med frågan eftersom det finns medicinska risker med kadmium, som benskörhet, njursvikt och cancer. Sverige har därför ett problem med vissa jordar som har naturligt höga halter av kadmium sedan istiden. Denna risk har vi försökt minska genom att under drygt 20 år stoppa i stort sett all tillförsel till åkermark utom det atmosfäriska nedfallet som blåser hit från kontinenten. I Livsmedelsverkets långvariga vetemjölsstudie syns inte längre ökande halter av kadmium utan tvärtom är tendensen en minskning.

Kan vi sortera fram bättre råvaror till vetebröd och pasta?

- Ja, hävdar Kjell Ivarsson, LRF Växtodling i P1-programmet Klotet.