Korta fakta om svensk växtodling berättar vad som är unikt för den svenska odlingen, vilka förändringar som kan förbättra konkurrenskraften och vad som skiljer den svenska odlingen från andra länders odling.