När gror renkavlen?

På hösten.

Vad gynnas den av?

Ensidig höstsådd, speciellt om den höstsådda grödan täcker marken dåligt. Höstvete är bra på många sätt  men ökar problemet med renkavle i Sverige. Höstkorn däremot täcker marken bättre. Förutom en varierad växtföljd spelar jordbearbetningen roll.

Hur kan man stoppa renkavle?

För att stoppa förökningen av renkavle krävs 97 procents bekämpning och det är svårt att nå dit. Kemiska växtskyddsmedel finns på marknaden men det är risk för resistensproblem. 
Det är oerhört viktigt att alla maskiner rengörs grundligt mellan varje gård. Jordbearbetning, skörd och halmkörning innebär ökade risker när man delar maskiner med andra.

Var brukar man hitta första tecknen på renkavle?

Dåligt rengjorda maskiner brukar visa tydligast effekt vid infarten till fältet, så leta där först.

Vad gör LRF i frågan?

Vi har nyligen skickat ett brev till de svenska maskinhandlarna om vikten av att stoppa renkavle under säsongen.
Även i år blir det olika aktiviteter på bland annat mässorna i Borgeby och Brunnby för att uppmärksamma fler odlare på problemet och hur det kan åtgärdas.