Raps

Kontakta LRF Växtodling

Amanda Andersson

Verksamhetsansvarig LRF Växtodling 010-184 44 59

Jan Ehrensvärd

Ordförande, LRF Växtodling

Lars Bäksted

Vice ordförande, LRF Växtodling

Lennart Nilsson

LRFs riksförbundsstyrelse 070-655 03 52

Ove Gustafsson

Lantmännen

Björn Skogsberg

Swedish Agro

Nicklas Göransson

Sveriges Stärkelseproducenter 070-853 13 23

Karola Reuterström

Sveriges frö och oljeväxtodlare 070-394 99 44