Sverige har gott om mark och rent vatten för odling. Landet har sedan länge en tradition av att vara exportör av spannmål, men har nu också blivit allt bättre på att exportera förädlade produkter som havredrycker.

Samlar växtodlingsbranschen

Precis som för övriga lantbruksbranscher finns det ett behov att samlas och lyfta de viktigaste frågorna för växtodlingsbranschen. LRF Växtodling har därför startats för att gemensamt arbeta med näringspolitik, omvärldsbevakning, forskning och utveckling samt kommunikation. De som har startat detta är LRF tillsammans med medlemsorganisationerna Sveriges Frö-och Oljeväxtodlare, Svenska Betodlarna, Sveriges Stärkelseproducenter, Lantmännen och Swedish Agro.

Branschriktlinjer för Spannmål, Oljeväxter och Trindsäd

Fusariumrekommendationer

Förgröning och miljöskatter viktiga frågor

I näringspolitiken finns det nu många aktuella frågor att ta tag i. Det som går att påverka nationellt i den europeiska jordbrukspolitiken är bl a förgröningen av direktstöden och landsbygdsprogrammet. Det är frågor som har stor betydelse för växtodlingen och det är viktigt att inte den nationella tillämpningen hämmar den svenska konkurrenskraften. En annan aktuell fråga handlar om miljöskatter. Det gäller både de skatter vi redan har på bekämpningsmedel och de skatter som kan komma på handelsgödselkväve. Minskat regelkrångel är också alltid på dagordningen.

Internationella jämförelser

Omvärldsbevakning och jämförelse av den internationella konkurrenskraften är en annan viktig fråga. Sverige är ett land i norra kanten av både Europa och världen och det leder till att marknaden inte alltid blir så konkurrensutsatt. Tillgången på insatsmedel är ofta mindre än i centrala Europa och många grödor börjar få problem med alltför få eller inga växtskyddsmedel att tillgå. Priserna på insatsmedel kan också stiga mer hos oss.

Fokus på företagande

Att stärka företagandet är ett annat viktigt mål. För närvarande pågår ett projekt där LEAN Lantbruk testas på ett antal gårdar, främst i sydvästra Sverige. Som en fortsättning på projektet ”Höstvete mot högre höjder” börjar nu ett projekt om management i växtodlingen. Det är också ett sätt att samla erfarenheter från projekten 20-20  för svensk raps och 4T-5T för sockerbetor. En annan viktig satsning har varit att utbilda växtodlingsföretagarna i att handla på råvarubörserna och säkra sina priser i förväg för åtminstone en del av produktionen.

Bollplank för styrelsen

Växtodlingsdelegationen med medlemsorganisationerna samlas ca fyra gånger per år och ska vara ett tydligt bollplank för LRF:s riksförbundsstyrelse. För att samla branschen har också ett Växtodlingsråd bildats för att fånga upp synpunkter från alla odlingsorganisationer, all handel, rådgivning, forskning och utveckling.