LRFs högsta beslutande organ

Riksförbundsstämman är LRFs högsta beslutande organ. En gång om året samlas de 150 fullmäktige för att välja förbundsstyrelse och besluta om det kommande årets verksamhet. 

Riksförbundsstämman består av totalt 150 fullmäktige. 105 av dessa väljs av LRFs regioner och representerar de enskilda medlemmarna. 45 fullmäktige representerar LRFs organisationsmedlemmar. 

Riksförbundsstämman väljer förbundsstyrelse, vilken utför de uppdrag som stämman beslutat om. Förbundsstyrelsen är styrelse för två juridiska personer: LRF ideell förening och LRF förening upa. 

Riksförbundsstämma 2024

Stämman hålls 21-22 maj 2024 på Sånga Hotell & Konferens.

Riksförbundsstämman 2023

Se den senaste stämman här