Riksförbundsstämman är LRFs högsta beslutande organ. En gång om året samlas de 150 fullmäktige för att välja förbundsstyrelse och besluta om det kommande årets verksamhet.

Till sidomenyn

Om LRFs riksförbundsstämma

Riksförbundsstämman består av totalt 150 fullmäktige. 105 av dessa väljs av LRFs regioner och representerar de enskilda medlemmarna. 45 fullmäktige representerar LRFs organisationsmedlemmar. 

Riksförbundsstämman väljer förbundsstyrelse, vilken utför de uppdrag som stämman beslutat om. Förbundsstyrelsen är styrelse för två juridiska personer: LRF ideell förening och LRF förening upa. 

Till sidomenyn

Riksförbundsstämman 2024

Stämman hålls 21-22 maj 2024 på Sånga Hotell & Konferens.

Information för dig som ska närvara
Till sidomenyn

Se tidigare stämma online

Här kan du se stämman från 2023.

LRFs riksförbundsstämma
Till sidomenyn Till sidomenyn
Till sidomenyn