LRFs riksförbundsstyrelse är styrelse för LRF ideell förening och LRF förening upa samt driver genom Lantbrukarnas Ekonomi Aktiebolag (LEAB) verksamheten i LRF. Styrelsen består av tolv ledamöter som alla är jord- eller skogsbrukare och/eller markägare och av två personalrepresentanter.

Till sidomenyn

Så arbetar styrelsen

Styrelsen verkställer de uppdrag som den årliga riksförbundsstämman beslutar om. Arbetet i styrelsen leds av förbundsordföranden, som utses av riksförbundsstämman. 

Verkställande direktören ansvarar på styrelsens uppdrag för att verkställa styrelsens beslut om mål och inriktning. 

Styrelsen utses av stämman som består av 150 fullmäktige, vilka representerar individmedlemmarna och organisationsmedlemmarna i LRF. 105 fullmäktige väljs av regionerna och 45 väljs av organisationsmedlemmarna. 

Till sidomenyn

Förbundsordförande Palle Borgström

Palle Borgström

Palle Borgström valdes till förbundsordförande för LRF vid riksförbundsstämman i maj 2017. 

Har har lång erfarenhet av styrelsearbete och förtroendeuppdrag. 2010 började han som styrelseledamot i LRF. Han har bland annat suttit i Arlafoods styrelse 2008-2017 och haft olika uppdrag inom Lantmännen-koncernen 1989-2008. På den internationella arenan är Palle Borgström vice ordförande i COPA sedan 2020 och ledamot i Nordiska Bondeorganisationers Centralråd, NBC, sedan 2017.  

Läs mer om Palle Borgström
Palle Borgström
Till sidomenyn

Ledamöter i LRFs riksförbundsstyrelse

Här kan du läsa om vilka som sitter i riksförbundsstyrelsen.

Ledamöter i LRFs riksförbundsstyrelse
Till sidomenyn

LRFs valberedning

Viktoria Josefsson

Ordförande

Telefon:

073 023 49 42

E-post:

h_v.josefsson@telia.com

Margareta Malmquist

Vice ordförande

Telefon:

070 716 77 77

E-post:

margareta.malmquist@lrf.se

Christian Horn

Ledamot

Telefon:

070 234 46 42

E-post:

christian.horn@lrf.se

Jeanette Blackert

Ledamot

Telefon:

070 672 82 22

E-post:

jeanette.blackert@lrf.se

Jenny Karlsson

Ledamot

Telefon:

070 245 70 58

E-post:

jenny.karlsson@lrf.se

Kjell Svegrup

Ledamot

Telefon:

070 557 51 94

E-post:

kjell@svegrup.com

Marianne Andersson

Ledamot

Telefon:

070 844 82 62

E-post:

marianne.andersson@lrf.se

Stefan Lennartsson

Ledamot

Telefon:

070 561 59 21

E-post:

stefan.lennartsson@telia.com

Tomas Mörtsell

Ledamot

Telefon:

070 548 86 29

E-post:

tomas.mortsell@lrf.se
Till sidomenyn

LRFs ledningsgrupp

Anna Karin Hatt

VD och koncernchef

Anna Lundell

Chef ledningsstöd

Louisa Ekroth

HR-chef

Erik Pihlo

Chef Ekonomi & Affärsstöd

Kristin Bernhardsson

Chef Försäljning & Medlemsutveckling

Gunnar Gidefeldt

Kommunikationschef

Pernilla Winnhed

Chef Näringspolitik & Företagande

Anna Vikholm

Chef Regioner & Folkrörelseutveckling