Verksamhetsberättelse 2021

Pandemin och ett ovanligt turbulent politiskt år med två regeringsförklaringar inom loppet av tre månader, ett omfattande arbete med EUs nya jordbrukspolitik, skogsfrågorna och höstens kostnadschock var några av de saker som satte sin prägel på det LRF-året 2021.