Sedan 2005 har 17 ambassadörer från LRF – en från varje region – årligen engagerat sig för att sprida kunskap om We Effect.

 Ambassadörerna berättar för andra internt hos LRF – men även externt när tillfälle ges – om We Effects verksamhet i 20 olika länder och projekten som pågår där, och framför allt hur projekten gör skillnad för människor som lever i fattigdom. Bland annat talar LRF-ambassadörerna ofta på årsstämmorna om We Effects arbete och har en mycket viktig roll i insamlingsarbetet. Tack vare ambassadörernas engagemang kan tusentals människor få rätt förutsättningar för att äta sig mätta och ta sig ur fattigdom för gott. 

Sofia Karlsson är ordförande för LRF Västa Götaland och ambassadör för We Effect. 

Läs mer om hennes engagemang här

Kontaktpersoner We Effect

Ronja Björkqvist

LRF Ungdomen

Telefon:

070-4091182

E-post:

ronja.bjorkqvist@hotmail.com

Anita Boman Daniels

Dalarna

Telefon:

070-6286382

E-post:

anita.boman@lrf.se

Stefan Johansson

Gotland

Telefon:

070-8486108

E-post:

stefan.skradarve@telia.com

Mia Brodin

Gävleborg

Telefon:

076-2007565

E-post:

mia.pernils@gmail.com

Mathilda Clausén Wingårdh

Halland

Telefon:

070-3614172

E-post:

mathilda.clausen.wingardh@lrf.se

Ellika Nilsson

Jämtland

Telefon:

070-2753143

E-post:

ellika.nilsson@lrf.se

Lisa Johansson

Jönköping

Telefon:

070-3243276

E-post:

lisa@lanna.tv

Per Nyström

Mälardalen

Telefon:

070-5215456

E-post:

nystromper19@gmail.com

Klara Jolandki

Norrbotten

Telefon:

070-5546301

E-post:

arre012@hotmail.com

Maria Hofvendahl Svensson

Skåne

Telefon:

070-3268380

E-post:

maria.hofvendahl-svensson@lrf.se

Martina Schagerlund

Södermanland

Telefon:

070-8250381

E-post:

martina.schagerlund@lrf.se

Kristina Ahlstedt Karlsson

Värmland

Telefon:

070-2330611

E-post:

kifab64@gmail.com

Frida Dahlberg

Västerbotten

Telefon:

073-0758575

E-post:

fridakdahlberg@gmail.com

Linda Björklund

Västernorrland

Telefon:

070-414 09 63

E-post:

linda.bjorklund@lrf.se

Sofia Karlsson

Västra Götaland

Telefon:

073-0384264

E-post:

sofia.karlsson@lrf.se

Kristin Södergren

Örebro

Telefon:

070-5982305

E-post:

kristin.sodergren@lrf.se

Per Wendler

Östergötland

Telefon:

070-2068481

E-post:

per.wendler@jubykallgard.se

Lotta Folkesson

We Effect-ordförande

Telefon:

070-3519697

E-post:

lotta.folkesson@lrf.se

Christina Furustam

LRF Expert internationella frågor

Telefon:

070-6333254

E-post:

Christina.furustam@lrf.se