Till sidomenyn

Regionkontor

Adress:

Postadress:
LRF Dalarna
Ulls väg 29 A
756 51 Uppsala

Telefon LRF växel:

010-184 40 00

E-post:

dalarna@lrf.se

Faktureringsadress:

Lantbrukarnas Ekonomi AB
ECIT 5560329269 
Box 171
831 22 Östersund

 

Fakturareferens

Fakturan ska vara märkt med 051 och beställarens namn som ska anges i fältet ”Er referens” i fakturahuvudet. Fakturareferensen ska lämnas av LRF.

 

Viktigt att siffror och namnet särskiljs med ett understreck utan mellanslag, exempel:

Er referens: 051_Namn Namnsson

Vi ser att ni i första hand skickar oss e-fakturor, Peppol identifierare 0007:5560329269.

För mer information se www.lrf.se/om-lrf/for-leverantorer

Besöksadress:

Dalarna Science Park
Forskargatan 3
781 70 Borlänge

Till sidomenyn

Medarbetare

Helena Åkerberg Hammarström

Regionchef

Telefon:

010-184 26 19

E-post:

helena.akerberg.hammarstrom@lrf.se

Eleonore Marcusson

Vice regionchef. Sakkunnig viltförvaltning och omsorg

Telefon:

010-184 42 35

E-post:

eleonore.marcusson@lrf.se

Håkan Lindström

Sakkunnig skog, energi, infrastruktur

Telefon:

010-184 43 03

E-post:

hakan.lindstrom@lrf.se

Karolin Rask

Sakkunnig jordbrukspolitik, livsmedelsstrategier, animalieproduktion, häst

Telefon:

010-184 25 65

E-post:

karolin.rask@lrf.se

Elsa Heinke

Sakkunnig miljö, vatten, infrastruktur, samhällsplanering

Telefon:

010-184 26 94

E-post:

elsa.heinke@lrf.se

Åsa Wärlinder

Folkrörelseutvecklare

Telefon:

010-184 45 45

E-post:

asa.warlinder@lrf.se

Anna Dahlgren

Folkrörelseutvecklare, kommungruppsansvarig

Telefon:

010-184 26 48

E-post:

anna.dahlgren@lrf.se

Sofia Weimarck

Kommunikatör

Telefon:

010-184 45 12

E-post:

sofia.weimarck@lrf.se

Magnus Nystedt

Kommunikatör, pressansvarig

Telefon:

010-184 26 49

E-post:

magnus.nystedt@lrf.se

Anna Lindgren

Kommunikatör skol- och arbetsmarknadsfrågor

Telefon:

010-184 42 04

E-post:

anna.lindgren@lrf.se

Stina Ernstsson

Sakkunnig livsmedelsproduktion, upphandling och vatten

Telefon:

010-184 45 18

E-post:

stina.ernstsson@lrf.se

Anders Blomberg

Arbetar för LRF nationellt som Äganderättsexpert

Telefon:

010-184 26 05

E-post:

anders.blomberg@lrf.se
Till sidomenyn

Regionstyrelse

Anita Boman Daniels

Ordförande, Ledamot

Telefon:

0706286382

E-post:

anita.boman@lrf.se

Ann Eriksson

Ledamot

Telefon:

070-6975663

E-post:

ann.eriksson@lrf.se

Eva Åkerman

Ledamot

Telefon:

0704284878

E-post:

eva.akerman@lrf.se

John Viklund

Ledamot

Telefon:

0702878275

E-post:

john.viklund@lrf.se

Michael Arvidsson

Ledamot

Telefon:

0703125810

E-post:

michael.arvidsson@lrf.se

Peter Andersson

Ledamot

Telefon:

0703889913

E-post:

peter.andersson@lrf.se
Till sidomenyn

Valberedning

Anna Ozén

Valberedning, ordf., Valberedning, ledamot

Telefon:

0706449858

E-post:

info@bergshyttan.se

Annika Simm Eriksson

Valberedning, ledamot

Telefon:

0705374921

E-post:

vasterdalaonwest@telia.com

Arne Eriksson

Valberedning, ledamot

Telefon:

0702457889

E-post:

olaspers.arne@telia.com

Niklas Lindqvist

Valberedning, ledamot

Telefon:

0706533528

E-post:

niklas.lindqvist@telia.com

Susanne Höglund

Valberedning, ledamot

Telefon:

070-2067316

E-post:

susannebhoglund@gmail.com

Torbjörn Ulriksen

Valberedning, ledamot

Telefon:

0706077245

E-post:

ulriksentorbjorn@gmail.com
Till sidomenyn

LRF Ungdomen

Malin Johansson

Ordförande

Telefon:

076-784 70 19

E-post:

piparnsmalin@live.se

Emil Jöhnemark

Vice ordförande

Telefon:

073-823 01 57

E-post:

emil.johnemark@hotmail.com

Julia Snickås

Ledamot

Telefon:

076-764 26 88

E-post:

j.snickas@gmail.com

Katarina Agné

Vice ordförande

Telefon:

070-514 27 80

E-post:

katarina.agne@lrf.se

Amy Bengtsson

Ledamot

Telefon:

070-379 91 23

E-post:

ammy.bengtsson@gmail.com

Rasmus Olsson

Ledamot

Telefon:

072-020 93 99

E-post:

rasseosse@gmail.com

Saga Larsson

Telefon:

076-105 45 85

E-post:

sagalarsson10@hotmail.se

Näs Wilhelm Andreasson

Ledamot

Telefon:

070-780 07 75

E-post:

andreassonwilhelm@gmail.com