Kontakta LRF Dalarna

Adress:

LRF Dalarna
Dalarna Science Park
Forskargatan 3
781 70 Borlänge

Telefon LRF växel:

010-184 40 00

E-post:

dalarna@lrf.se

Faktureringsadress:

Lantbrukarnas Ekonomi AB
Kst 051
FE 312
838 73 Frösön

Medarbetare

Helena Åkerberg Hammarström

Regionchef

Telefon:

010-184 26 19

E-post:

helena.akerberg.hammarstrom@lrf.se

Eleonore Marcusson

Vice regionchef. Sakkunnig viltförvaltning och omsorg

Telefon:

010-184 42 35

E-post:

eleonore.marcusson@lrf.se

Pirjo Gustafsson

Sakkunnig miljö och vatten, förnybar energi, produktionsfrågor

Telefon:

010-184 44 85

E-post:

pirjo.gustafsson@lrf.se

Håkan Lindström

Sakkunnig infrastruktur och skog

Telefon:

010-184 43 03

E-post:

hakan.lindstrom@lrf.se

Karolin Rask

Sakkunnig jordbrukspolitik och livsmedelsstrategier

Telefon:

010-184 25 65

E-post:

karolin.rask@lrf.se

Åsa Wärlinder

Folkrörelseutvecklare

Telefon:

010-184 45 45

E-post:

asa.warlinder@lrf.se

Bränd Erika Forssell

Folkrörelseutvecklare

Telefon:

010-184 42 54

E-post:

brand.erika.forssell@lrf.se

Anna Dahlgren

Folkrörelseutvecklare

Telefon:

010-184 26 48

E-post:

anna.dahlgren@lrf.se

Sofia Weimarck

Kommunikatör

Telefon:

010-184 45 12

E-post:

sofia.weimarck@lrf.se

Magnus Nystedt

Kommunikatör, pressansvarig

Telefon:

010-184 26 49

E-post:

magnus.nystedt@lrf.se

Anna Lindgren

Kommunikatör skol- och arbetsmarknadsfrågor

E-post:

anna.lindgren@lrf.se

Stina Ernstsson

Föräldraledig

Telefon:

010-184 45 18

E-post:

stina.ernstsson@lrf.se

Anders Blomberg

Arbetar för LRF nationellt som Äganderättsexpert

Telefon:

010-184 26 05

E-post:

anders.blomberg@lrf.se

Regionstyrelse

Anita Boman Daniels

Ordförande, Ledamot, Fullmäktig rf-stämma

Telefon:

070-6286382

E-post:

anita.boman@lrf.se

Michael Arvidsson

Vice ordförande, Ledamot, Fullmäktig rf-stämma ers

Telefon:

0703125810

E-post:

michael.arvidsson@lrf.se

Anders Haglund

Ledamot, Fullmäktig rf-stämma ers

Telefon:

0706619805

E-post:

anders.haglund@lrf.se

Ann Eriksson

Ledamot, Fullmäktig rf-stämma ers

Telefon:

070-6975663

E-post:

ann.eriksson@lrf.se

John Viklund

Ledamot, Fullmäktig rf-stämma

Telefon:

0702878275

E-post:

john.viklund@lrf.se

Kerstin Granath

Ledamot, Fullmäktig rf-stämma

Telefon:

0705566768

E-post:

kerstin.granath@lrf.se

Valberedning

Anna Ozén

Valberedning, ordf., Valberedning, ledamot

Telefon:

0706449858

E-post:

info@bergshyttan.se

Anna Ozén

Valberedning, ordf., Valberedning, ledamot

Telefon:

0706449858

E-post:

info@bergshyttan.se

Annika Simm Eriksson

Valberedning, ledamot

Telefon:

070-5374921

E-post:

vasterdalaonwest@telia.com

Arne Eriksson

Valberedning, ledamot

Telefon:

0702457889

E-post:

olaspers.arne@telia.com

Inger Bengtsson

Valberedning, ledamot

Telefon:

0735863568

E-post:

getinger@hotmail.com

Mikaela Samuelsson

Valberedning, ledamot

Telefon:

0707347903

E-post:

mikkiss.98@hotmail.com

Niklas Lindqvist

Valberedning, ledamot

Telefon:

0706533528

E-post:

niklas.lindqvist@telia.com

Susanne Höglund

Valberedning, ledamot

Telefon:

070-2067316

E-post:

susannebhoglund@gmail.com
Till sidomenyn

LRF Ungdomen

Johanna Björs

Ordförande

Telefon:

073-091 62 19

E-post:

johanna.bjors@hotmail.com

Katarina Agné

Vice ordförande

Telefon:

070-514 27 80