Gävleborg är Sveriges skogstätaste län och 82 procent av länets landyta används för skogsbruket. Av skogens träd kan man göra många produkter som till exempel byggnadsmateriel till hus och möbler och papper till tidningar och påsar. I länet görs det också flaskor och tandkrämstuber av träfiber.

Jordbruk och trädgårdsnäring använder bara ungefär 4 procent av landytan. Många gårdar har djur och vanligast är nötkreatur, men även får är vanligt.

Den största grödan som odlas är vall, det odlas på 70 procent av åkermarken i länet. Vall är gräsväxter som används som bete eller skördas och blir till foder till djuren, till exempel kan det konserveras i stora vita balar som ni kan se ute på fälten. 

Det odlas också en del korn, havre, vete och grönfoderväxter. Även råg, ärtor, åkerböna, oljeväxter, potatis och trädgårdsväxter finns på flera gårdar. 

Något som också är utmärkande för länet är att det är vattenrikt. Gävleborg har en lång kust mot havet, det finns många sjöar och några stora älvar.

Förr i tiden flyttade bönderna sina djur till ett sommarbete på utmarker som fanns i skärgården, i skogen och på fjället. Fortfarande finns levande fäbodar som kan besökas för att smaka på mat som tillverkas där.

Ytterligare siffror för dig som förtroendevald

Här hittar du lättillgänglig statistik om de gröna näringarna i alla Sveriges kommuner, uppdaterad med 2022 års siffror, i juni 2023.

Ladda ner kommunfakta och statistik här