Omsorgsgruppen är ett nätverk som stödjer och hjälper lantbrukare som hamnat, eller riskerar att hamna, i olika krissituationer.

Omsorgsgruppen är ett nätverk som stödjer och hjälper lantbrukare som hamnat, eller riskerar att hamna, i olika krissituationer. Tveka inte att vända dig till omsorgsgruppen om du själv behöver någon att prata med eller om du tror att någon annan behöver gruppens hjälp.

Ambitionen är att kunna hjälpa i ett så tidigt skede som möjligt för att problemen inte ska bli så stora.

Inom omsorgsgruppen arbetar vi med fullständig diskretion, som om vi skulle ha haft tystnadsplikt.

 

När kan du vända dig till omsorgsgruppen?

Vänd dig till omsorgsgruppen när du som lantbrukare känner att du av någon anledning behöver stöd och hjälp eller när du ser någon i din närhet som du tror kan behöva hjälp.

Du kan också kontakta oss vid: 
•  Utbrott av smittsamma djursjukdomar
•  Arbetsolyckor
•  Rovdjursangrepp på boskap
•  Hat och hot
•  Våld på landsbygden
•  Brand
•  Förelägganden av olika slag
•  Vanvårdsfall

 

Kontakt

Lotta Zetterlund, omsorgsgruppsansvarig och ordförande för LRF Gävleborg
070-342 42 35, lotta.zetterlund@lrf.se

Eleonore Marcusson, ansvarig tjänsteman
010-184 42 35, eleonore.marcusson@lrf.se, eller SMS till 076-145 45 35