LRF Halland är en intresse- och företagarorganisation med drygt 5 900 medlemmar. Vi arbetar med det som är viktigt för dig som bor eller verkar på landsbygden.

Senast uppdaterad: 2024-06-12