LRF Halland är en intresse- och företagarorganisation för människor och företag inom de gröna näringarna. Vi har drygt 5 900 medlemmar.