Till sidomenyn

Kontakta LRF Halland

Adress:

Torsholmsvägen 3
311 50 Falkenberg

Telefon LRF växel:

010-184 40 00

E-post:

lrf.halland@lrf.se

Sociala medier:

Faktureringsadress:

Lantbrukarnas Ekonomi AB
ECIT 5560329269 
Box 171
831 22 Östersund

 

Fakturareferens

Fakturan ska vara märkt med 034 och beställarens namn som ska anges i fältet ”Er referens” i fakturahuvudet. Fakturareferensen ska lämnas av LRF.


Viktigt att siffror och namnet särskiljs med ett understreck utan mellanslag, exempel: Er referens: 034_Namn Namnsson


Vi ser att ni i första hand skickar oss e-fakturor
, Peppol identifierare 0007:5560329269.


För mer information se www.lrf.se/om-lrf/for-leverantorer

Till sidomenyn

Medarbetare

LRF Hallands regionkontor ingår i LRF Väst, som är ett operativt samarbete mellan LRFs personal i Halland, Västra Götaland och Värmland.

Robert Larsson

Regionchef

Telefon:

070-661 95 23

E-post:

robert.larsson@lrf.se

Jan Landström

Vice regionchef, Regionalt sakkunnig: CAP, Livsmedelsstrategi, Vilt

Telefon:

070-321 21 55

E-post:

jan.landstrom@lrf.se

Christer Jansson

Regionalt sakkunnig: Vattendirektiv, vattenskydd, markavvattning, vattenlagstiftning

Telefon:

070-240 47 89

E-post:

christer.jansson@lrf.se

Clara Hyltbäck

Regional kommunikatör

Telefon:

010-184 42 29

E-post:

clara.hyltback@lrf.se

Jennie Dannegren

Folkrörelseutvecklare: utbildning, Bonden i skolan

Telefon:

072-141 63 74

E-post:

jennie.dannegren@lrf.se

Jenny Nilsson

Regionalt sakkunnig: infrastruktur (främjande/intrång), energi, hållbarhet

Telefon:

070-629 15 70

E-post:

jenny.nilsson@lrf.se

Kajsa Edbom

Regionalt sakkunnig: myndighetsutövning, vattenskydd, nordiska näringsrekommendationer, småskalig livsmedelsförädling

Telefon:

079-066 08 07

E-post:

kajsa.edbom@lrf.se

Martina Philip

Regionalt sakkunnig: PBL, allemansrätt, biotopskydd, skydd av natur

Telefon:

076-110 05 96

E-post:

martina.philip@lrf.se

Per Carlsson

Regionalt sakkunnig: skog, jord och Folkrörelseutvecklare: medlem

Telefon:

070-991 34 31

E-post:

per.carlsson@lrf.se

Petra Wirtberg

Folkrörelseutvecklare: nationellt ansvarig kommunavdelningar, lantbrukets arbetsmiljö

Telefon:

072-744 06 52

E-post:

petra.wirtberg@lrf.se

Sigrid "Sissi" Fredberger

Folkrörelseutvecklare: ekonomi, styrelsestöd LRF Ungdomen regionalt

Telefon:

010-184 45 06

E-post:

sigrid.fredberger@lrf.se

Ulrika Bertilsson

Regional kommunikatör: styrelsestöd

Telefon:

072-247 16 11

E-post:

ulrika.bertilsson@lrf.se

Yvonne Andersén

Regional kommunikatör: webb, nyhetsbrev, årsmöten för lokalavd och kommunavd.

Telefon:

010-184 45 43

E-post:

yvonne.andersen@lrf.se

Pontus Widell

Regional kommunikatör

Telefon:

010-184 26 28

E-post:

pontus.widell@lrf.se

Mattias Svanström

Näringspolitisk rådgivare

Telefon:

010-184 25 50

E-post:

mattias.svanstrom@lrf.se
Till sidomenyn

Regionstyrelse

Helene Gunnarson

Ordförande, Ledamot

Telefon:

0708883798

E-post:

helene.gunnarson@lrf.se
Anders Claesson

Anders Claesson

Vice ordförande, Ledamot

Telefon:

0703624138

E-post:

anders.claesson@lrf.se
Ulrika Bertilsson

Ulrika Bertilsson

Sekreterare

Telefon:

0722471611

E-post:

ulrika.bertilsson@lrf.se
Robert Larsson

Robert Larsson

Kassör

Telefon:

0706619523

E-post:

robert.larsson@lrf.se
Andreas Måttgård Bengtsson

Andreas Måttgård Bengtsson

Ledamot

Telefon:

0709386439

E-post:

andreas.bengtsson@lrf.se
Joakim Dannegren

Joakim Dannegren

Ledamot

Telefon:

0738004470

E-post:

joakim.dannegren@lrf.se

Krister Stenberg

Ledamot

Telefon:

0702417907

E-post:

stenbergnordslatt@gmail.com
Linda Ericsson

Linda Ericsson

Ledamot

Telefon:

0703999463

E-post:

linda.ericsson@lrf.se
Mathilda Clausén Wingårdh

Mathilda Clausén Wingårdh

Ledamot

Telefon:

0703614172

E-post:

mathilda.clausen.wingardh@lrf.se
Till sidomenyn

Valberedning

Mats Pålsson

Valberedning, ordf., Valberedning, ledamot

Telefon:

0701419124

E-post:

caston@caston.mine.nu

Björn Andersson

Valberedning, ledamot

Telefon:

0761132841

E-post:

bjorn.honryd@gmail.com

Dan Pettersson

Valberedning, ledamot

Telefon:

0707725915

E-post:

dan.potatis@gmail.com

Johan Carlsson

Valberedning, ledamot

Telefon:

0708258829

E-post:

johan.linnarp@gmail.com

Karl Jorlén

Valberedning, ledamot

Telefon:

070-6634295

E-post:

karljorlen@gmail.com

Peter Andersson

Valberedning, ledamot

Telefon:

0730746284

E-post:

peter_idala@hotmail.com

Tommy Dahl

Valberedning, ledamot

Telefon:

0707442250

E-post:

aktiv.fritid.halmstad@gmail.com
Till sidomenyn

LRF Ungdomen Halland

Elvira Lund

Ordförande, Ledamot

Telefon:

0708635574

E-post:

elviralund@outlook.com

Julia Bengtsson

Vice ordförande, Ledamot

Telefon:

0705170209

E-post:

snotrajulia@hotmail.com

Adam Isberg

Ledamot

Telefon:

0702161411

E-post:

adamisberg@icloud.com

Amina Lindgren

Ledamot

Telefon:

0728582480

E-post:

amina2000@live.se

Clara Andersson

Ledamot

Telefon:

0722148263

E-post:

clara.andersson1@hotmail.com

Martin Nilsson

Ledamot

Telefon:

072-5715332

E-post:

stommen.mn@gmail.com

Peter Andersson

Ledamot

Telefon:

0730746284

E-post:

peter_idala@hotmail.com

Ellen Torstensson

Valberedning, sammankall.

Telefon:

0702642465

E-post:

ellentorstensson@hotmail.se

Alice Modelius

Valberedning, ledamot

Telefon:

0702082332

E-post:

alice.modelius@gmail.com

Amanda Kristensson

Valberedning, ledamot

Telefon:

070-5986001

E-post:

amanda.armbrytning@gmail.com

Björn Andersson

Valberedning, ledamot

Telefon:

0761132841

E-post:

bjorn.honryd@gmail.com

Joel Uhlin

Valberedning, ledamot

Telefon:

0730750729

E-post:

joel.uhlin@hotmail.com

Oscar Karlsson

Valberedning, ledamot

Telefon:

0733580302

E-post:

oscarcarlsson430@gmail.com