LRF Norrbotten är en intresse- och företagarorganisation för människor och företag inom de gröna näringarna. Vi har drygt 3 000 medlemmar.