LRF Norrbottens strategiska arbete leds av regionstyrelsen.

LRF Norrbottens regionstyrelse

LRF Norrbottens regionstyrelse

LRF Norrbottens regionstyrelse består av sju ledamöter. Ordförande är Jenny Karlsson. 

Bakre raden från vänster:  Sven Danell, Nikkala, Rolf Hjärtberg, Lovvikka och Lisa Nilsson, Kukkola. Främre raden från vänster: Klara Jolanki (adjungerad LRF Ungdomen), Lillpite, Jenny Karlsson, Granån, Beatrice Ramnerö, Lillkorsträsk och Josefin Lundberg, Svensbyn.

Kontakta regionstyrelsen här
LRF Norrbottens regionstyrelse