LRF Norrbottens strategiska arbete leds av regionstyrelsen.

LRF Norrbottens regionstyrelse

LRF Norrbottens regionstyrelse

LRF Norrbottens regionstyrelse består av sju ledamöter. Ordförande är Jenny Karlsson. 

På bild från vänster: Josefin Lundberg, Svensbyn, Beatrice Ramnerö, Lillkorsträsk, Rolf Hjärtberg, Lovvikka, Jenny Karlsson, Granån, Sven Danell, Nikkala,  Klara Jolanki (adjungerad ledamot för LRF Ungdomen) och Lisa Nilsson, Karungi.

Kontakta regionstyrelsen här
LRF Norrbottens regionstyrelse