Överkalix

Stora Mu

Landskap, odlingslandskap


Gården drivs av Bert Persson och Karin Liljebäck samt sonen Johan Liljebäck. På gården finns 85 mjölkkor som mjölkas i en robot, och lika många ungdjur och kalvar. De odlar ca 130 hektar med vallgräs, korn och lite höstvete. Utöver detta bedriver de skogsbruk på ca 600 hektar.

Kontakt: Gården Stora Mu, Saravallsvägen 16, Överkalix
Karin Liljebäck, tel:  070-374 02 88, e-post: karin.liljeback@storamu.nu

Landskap, odlingslandskap
Senast uppdaterad: 2022-12-22