Omsorgsgruppen och bondekompisar

Omsorgsgruppen arbetar med att hjälpa, stödja och vägleda lantbrukare som har hamnat i en svår situation. Det kan handla om sjukdomsutbrott, kriser i både privatlivet och företagandet eller andra utmanande situationer. Med ett brett nätverk i branschen kan gruppen sätta in de stödinsatser som situationen kräver och även lotsa vidare professionell hjälp såsom rådgivning eller samtalsstöd. Omsorgsgruppen finns till både för djurens och djurägarens skull. Om du som granne eller vän märker att en bondekollega inte mår bra, hör av dig till omsorgsgruppen. Det är inte att skvallra, det är att visa omtanke. 

I Omsorgsgruppen finns LRF:s bondekompisar som kan vara en bra samtalspart och ett bra bollplank. Ofta lättar det på trycket bara man får prata om det som känns svårt och i bland kan det kännas enklare att resonera med en person utanför bygden eller familjen. När du ringer LRF:s bondekompisar kommer du till en lyssnande medmänniska som känner till lantbrukets villkor. Bondekompisarna ersätter inte professionell hjälp som kuratorer, psykologer eller ekonomirådgivare i de fall sådana behov finns. 

Johan Linderkers

Omsorgsgruppen i Örebro län: 

Johan Linderkers, LRF, Regionstyrelsen, 070-249 02 00,  johan.linderkers@lrf.se

Maria Mehlqvist, Ansvarig tjänsteman LRF, 010-184 44 20,  maria.mehlqvist@lrf.se

Gudrun Haglund-Eriksson, Fåravelsförbundet, 076- 848 64 65,  gudrun@bengtstorp.se

Hans Larsson, HK Scan, 070-312 83 91

Kenny Thor, Närkes slakteri, 019-277 22 43

Isabella Grötting, Arla, 073-709 12 00, isagro@arlafoods.com


Bondekompisar i Örebro län: 

William Lööw, Örebro, 070-523 82 87, william.loow@gmail.com

Kristina Henricsson, Grythyttan, 070-587 00 00,  kristinahenricsson@hotmail.com

Johan Linderkers