Omsorgsgruppen och bondekompisar

LRF:s omsorgsgrupp stöttar lantbrukare som hamnat i en tillfällig kris. Detta för att minska risken för lidande, för både människor och djur. Det stöd som LRF kan ge i medmänsklighet och kontaktnät kan många gånger vara avgörande för utgången i till exempel tragiska fall av brister i djurhållningen eller vid olyckor och andra situationer där människor drabbats hårt. 

Omsorgsgruppen arbetar med att hjälpa, stödja och vägleda lantbrukare som hamnat i en svår situation. Det kan handla om sjukdomsutbrott, kriser i både privatlivet och företagandet eller andra utmanande situationer. Med ett brett nätverk i branschen kan gruppen sätta in de stödinsatser som situationen kräver och även lotsa vidare professionell hjälp såsom rådgivning eller samtalsstöd. Omsorgsgruppen finns till både för djurens och djurägarens skull. Om du som granne eller vän märker att en bondekollega inte mår bra, hör av dig till omsorgsgruppen. Det är inte att skvallra, det är att visa omtanke.  

I omsorgsgruppen finns LRF:s bondekompisar som kan vara en bra samtalspart och ett bra bollplank. Ofta lättar det på trycket bara man får prata om det som känns svårt och ibland kan det kännas enklare att resonera med en person utanför bygden eller familjen. När du ringer LRF:s bondekompisar kommer du till en lyssnande medmänniska som känner till lantbrukets villkor. Bondekompisarna ersätter inte professionell hjälp som kuratorer, psykologer eller ekonomirådgivare i de fall sådana behov finns.  

Per Wendler

Omsorgsgruppen i Östergötlands län:  

Per Wendler, ansvarig LRF, Regionstyrelsen, 070-206 84 81, per.wendler@lrf.se 

Maria Mehlqvist, Ansvarig tjänsteman LRF, 010-184 44 20, maria.mehlqvist@lrf.se

Karolina Johansson, Arla, 072 - 162 14 31, kajot@arlafoods.com  

Rune Elebring, HK Scan, 013- 23 46 25 

Bondekompisar i Östergötlands län:  

Anders Davidsson, Skänninge, 070-634 12 23, anders.davidsson@skrivargarden.se 

Karolina Hårsmar, Linghem, 070-527 51 81, karolina@ggisweden.se 

Johan Fält, Ydre, 070-657 57 32, bejofield@hotmail.com 

Pernilla Sjögren Larsson, Ljungsbro, 073-752 52 11, sylvensonja@gmail.com 

Per Wendler