Till sidomenyn

Kontakta LRF Sydost

Adress:

LRF Sydost
Staglabergsgatan 10,
352 34 VÄXJÖ

LRF Sydost
Södra vägen 10,
392 33 Kalmar

E-post:

sydost@lrf.se

Faktureringsadress:

Faktureringsadress:
Lantbrukarnas Ekonomi AB
FE 312
838 73 Frösön
Referens: kst 032 beställarens namn, kbar + 6 siffror

Fakturor kan mejlas i pdf format till fakturaLE@lrf.se
bilagor måste ingå i samma fil som fakturan.

Till sidomenyn

Medarbetare

LRF Sydost har gemensam personalorganisation med LRF Jönköpings län och LRF Skåne, och utgår från fyra kontor i området. Jönköping, Växjö, Kalmar och Höör.

Karin Eickhoff

Regionchef

Telefon:

010-184 25 27

E-post:

karin.eickhoff@lrf.se

Kristina Yngwe

Vice regionchef

Telefon:

073-878 61 40

E-post:

kristina.yngwe@lrf.se

Anita Persson

Regional sakkunnig. Företagande, Livsmedelsstrategi Skåne, Upphandling, Kärleken till den skånska maten, CAP

Telefon:

010-18 44 150

E-post:

anita.persson@lrf.se

Anna Irani

Näringspolitisk expert/jurist

Telefon:

010-18 44 158

E-post:

anna.irani@lrf.se

Annika Sällvik

Regional Folkrörelseutvecklare. Omsorgsfrågor Skåne & Blekinge, Krisberedskap, Miljö, Tillsyn, Greppa Näringen

Telefon:

010-18 44 183

E-post:

annika.sallvik@lrf.se

Carin Hoflund

Föräldraledig - Regional sakkunnig. Äganderätt & Skog

Telefon:

010-184 25 53

E-post:

carin.hoflund@lrf.se

Claes Kullman

Regional folkrörelseutvecklare. Kommungrupper & lokalavdelningar Skåne, medlems & organisationsfrågor

Telefon:

010-18 44 228

E-post:

claes.kullman@lrf.se

Dan Sandberg

Regional sakkunnig. Viltskador, biotopskydd, jordbrukspolitik & CAP

Telefon:

010-184 42 02

E-post:

dan.sandberg@lrf.se

Elenore Petersson

Regional kommunikatör. Press Jkpg/Sydost. Barn & Ungdomsfrågor & LRF Ungdomen Jönköpings län

Telefon:

010-18 44 236

E-post:

elenore.petersson@lrf.se

Emma Fransson

Regionalt sakkunnig. Skog.

Telefon:

010-184 25 85

E-post:

emma.fransson@lrf.se

Eva Söder

Regional folkrörelseutvecklare. Lokalavdelningar Jkpg/Sydost, medlems & organisationsfrågor

Telefon:

010-184 42 64

E-post:

eva.soder@lrf.se

Helena Elmquist

Regional sakkunnig. Hållbarhet, klimat och miljö.

Telefon:

070-622 77 09

E-post:

helena.elmquist@lrf.se

Henrik Sporrong Esbjörnsson

Regional folkrörelseutvecklare. Omsorgsfrågor Jkpg/Kronoberg/Kalmar, Kommungrupper Jkpg/Sydost

Telefon:

010-18 44 299

E-post:

henrik.sporrong@lrf.se

Ida Grimlund

Regionalt sakkunnig. Vattenfrågor

Telefon:

010-1842611

E-post:

ida.grimlund@lrf.se

Ingela Jönsson

Ekonomi Syd

Telefon:

010-184 43 09

E-post:

ingela.jonsson@lrf.se

Lisa Hartelius

Regional folkrörelseutvecklare. (föräldraledig)

Telefon:

072-16 04 568

E-post:

lisa.hartelius@lrf.se

Markus Asp

Regional kommunikatör. Press Skåne, LRF Ungdomen Skåne

Telefon:

010-1844386

E-post:

markus.asp@lrf.se

Rose-Marie Winqvist

Regional sakkunnig. Företagande, Barn & Ungdom, Konsumentaktiviteter, Livsmedelsstrategi Jönköping/Sydost

Telefon:

010-184 44 96

E-post:

rose-marie.winqvist@lrf.se

Sara Andersson

Regionalt sakkunnig. Samhällsbyggnad och infrastruktur.

Telefon:

010-184 26 50

E-post:

sara.andersson@lrf.se

Sarah Ejermark

Regional kommunikatör. Press Jkpg & Sydost. Redig Mat med ICA Maxi, LRF Ungdomen Sydost

Telefon:

010-184 45 05

E-post:

sarah.ejermark@lrf.se

Ingrid Jönsson

Skolkontaktansvarig Skåne.

Telefon:

0708-25 05 38

E-post:

ingrid.63@telia.com

Tommy Persson

Vaktmästare Skåne

Telefon:

010-18 44 530

E-post:

tommy.persson@lrf.se

David Ekbäck

Projektledare Lövsuccé 2.0 i landskap och företag

E-post:

david.ekback@outlook.com
Till sidomenyn

Regionstyrelse

Roger Gustafsson

Ordförande, Ledamot

Telefon:

073-9786377

E-post:

roger.gustafsson@lrf.se

Eleonor Nilsson

Vice ordförande, Ledamot

Telefon:

070-6968724

E-post:

elleniflaka@hotmail.com

Anette Giselsson

Ledamot

Telefon:

0705667395

E-post:

anette.giselsson@lrf.se

Christian Horn

Ledamot

Telefon:

070-2344642

E-post:

christian.hemsetgard@outlook.com

Fredrik Persson

Ledamot

Telefon:

0733764449

E-post:

fredrik.emmeryd@gmail.com

Håkan Petersson

Ledamot

Telefon:

076-8145100

E-post:

petersson932@hotmail.com

Per-Göran Sigfridsson

Ledamot

Telefon:

073-3666275

E-post:

per-goran@djurovaxter.se

Stihna Johansson Evertsson

Ledamot

Telefon:

0705860517

E-post:

staby.stihna@hogsby.net

Ronja Björkqvist

Ledamot, suppl.

Telefon:

0704091182

E-post:

ronja.bjorkqvist@lrf.se
Till sidomenyn

Valberedning

Håkan Lundgren

Valberedning, ordf.

Telefon:

070-6572522

E-post:

hakaniheda@gmail.com

Cecilia Engström

Valberedning, ledamot

Telefon:

0706095158

E-post:

cillaengstrom@outlook.com

Elin Jonasson

Valberedning, ledamot

Telefon:

0722109554

E-post:

elinpelin2008@hotmail.com

Gunilla Stenemo

Valberedning, ledamot

Gustav Fridolf

Valberedning, ledamot

Telefon:

0708993059

E-post:

gjohansson2009@hotmail.com

Ingrid Alriksson

Valberedning, ledamot

Telefon:

070-7440979

E-post:

ialriksson@hotmail.com

Joakim Pihl

Valberedning, ledamot

Telefon:

0705365532

E-post:

joakim_pihl89@hotmail.com
Till sidomenyn

LRF Ungdomen Sydost

Erika Henriksson

Ordförande

Telefon:

070-2522954

E-post:

erikahe1@hotmail.com

Ronja Björkqvist

Vice ordförande

Telefon:

070-4091182

E-post:

ronja.bjorkqvist@lrf.se