Fakta Blekinges län

Blekinge

LRF Sydost är en av LRFs 17 regioner och omfattar Blekinge Kalmar och Kronoberg län. Här kan du se fakta för Blekinges län om de gröna näringars betydelse för näringslivet. Uppgifter från 2020.

Blekinge

Fakta Kalmars län

Kalmar

Här kan du se fakta för Kalmars län om de gröna näringars betydelse för näringslivet. Uppgifter från 2020.

Kalmar

Fakta Kronobergs län

Kronoberg

Här kan du se fakta för Kronobergs län om de gröna näringars betydelse för näringslivet. Uppgifter från 2020.

Kronoberg

Ytterligare siffror för dig som förtroendevald

Här hittar du lättillgänglig statistik om de gröna näringarna i alla Sveriges kommuner, uppdaterad med 2022 års siffror, i juni 2023.

Ladda ner kommunfakta och statistik här