Till sidomenyn

Lokalavdelningar

Fältvandring Östra Ämtervik

Vi har 29 lokalavdelningar i Värmland. Varje lokalavdelning väljer en styrelse och planerar årets verksamhet på årsmötet på våren.

Verksamheten kan exempelvis vara studiebesök, skogsdagar, vattengympa, gårdsvandringar, pubkvällar eller infokväll med aktuellt från länsstyrelsen - allt är lika viktigt!  

Når ni era medlemmar i avdelningen? Uppdatera gärna e-post och sms-uppgifter i samband med aktiviteter. Vi vill också uppmana er att bjuda med någon som inte är, men som ni tycker borde bli medlem i LRF. Ju fler vi är desto mer kan vi säga till om!

Kontakta din lokalavdelning här
Fältvandring Östra Ämtervik
Till sidomenyn

SV: Kurser & studiecirklar

St Aby, Målilla.

Studieförbundet Vuxenskolan (SV) är en ideell orgnaisation med syfte att stötta svenskt föreningsliv genom folkbildning. De flesta LRF-aktiviteter kan ske i samarbete med SV.

Exempel på studiecirklar är Motorsåg & Röjsåg, Äga & Förvalta Diken, Uppstart i lokalavdelningen och många fler! 

Läs mer om kursutbudet & samverkan med SV!
St Aby, Målilla.
Till sidomenyn

Årsmöte i Värmland 2023

Enligt stadgarna skall årsmötet i lokalavdelningen hållas under perioden 15 januari till 15 februari 2023. Här hittar du allt du behöver inför, under och efter årsmötet.

Som förtroendevald sköter du administrationen kring årsmötet direkt via LRFs hemsida. Följ checklistan för att förenkla ert arbete! 

Föredragningslista och andra dokument till ert årsmötet hittar ni här!

Hör gärna av er till regionstyrelseledamöter eller personal, ev bjud in oss till ert årsmöte, annat möte eller om ni har någon fråga, se kontakt i menyn.

Kallelsen ska vara medlemmarna tillhanda på mail* senast en vecka innan årsmötet och beställs, hittar du under Mina uppdrag.
* går automatiskt ut sms tillsammans med mailet

Antal fullmäktige till regionstämman. Varje avdelning har möjlighet att sända 1 fullmäktige per påbörjat 100-tal medlemmar + ordförande räknat den 31 december året innan.

Under "Mina uppdrag" (kräver inloggning) kan du:

  • Beställa utskick/kallelse till årsmötet
  • Valrapport, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och medlemslistor hämtas och registreras
  • Valrapport och ev motioner ska vara regionen tillhanda senast den 17 februari 2023. De skickas in via Mina uppdrag

    Motioner kan även skickas på varmland@lrf.se

        * Motioner som kommer in till kontoret senare än detta datum 
          kommer behandlas som skrivelser.

Har du frågor kontakta Yvonne Andersén, yvonne.andersen@lrf.se 010-18 44 543

Till sidomenyn Till sidomenyn

LRF Värmland - ny adress!

Kosläpp människor

LRF Värmland har ny besöks- och postadress:  

LRF Värmland
Bryggaregatan 11, Norra entrén
653 40 Karlstad

Kosläpp människor