Totalt har 250 lantbrukare deltagit i ett solelsprojekt med syfte att öka kunskapen om solel hos lantbrukare i Norrbotten och Västerbotten.

Soliga Lantbruk i norr

Soliga lantbruk i norr

Projektet Soliga lantbruk i norr pågick från september 2019 fram till juni 2022. Det syftade till att höja lantbrukarnas kunskaper om solel och lagring av el, för att på så sätt öka andelen solel hos lantbruk i norra Sverige.

Projektet riktade sig i första hand till aktiva lantbruk definierat som att det bedrevs verksamheter som producerade, födde upp eller odlade jordbruks- och trädgårdsprodukter, vilket inkluderade spannmål, mjölkning, djuruppfödning och djurhållning för animalieproduktion eller annan produktion. Att bara äga en lantbruksfastighet räknades inte.

Målet var att totalt 24 st lantbrukare i Norrbotten och Västerbotten skulle satsa på solel.
– Intresset har varit stort. Totalt har 250 personer deltagit på seminarier och webbinarier. Totalt har 69 lantbruk fått hjälp med upphandling av solel, berättade Håkan Stenmark, projektledare för Soliga Lantbruk i norr.

Stor potential för solcellsparker i norr
Under projekttiden har det, utöver de fyra upphandlingarna, anordnats 13 utbildnings- och kunskapsseminarier. Under hösten 2021 riktade projektet in sig mot solcellsparker till gagn för lantbrukare, byaföreningar eller samverkansföreningar.

– All mark vi har i norr ska i första hand användas till livsmedelproduktion. Men det finns mark som inte är lämpade och inte kan brukas. Den marken kan man långsiktigt nyttja till att utvinna solel i parker. I norr finns det stor potential för detta. Vi har nio lantbruk som anmält intresse för solcellsparker, men här rör det sig om större investeringar på 4-10 miljoner, berättade Håkan.

Projektet Soliga lantbruk i norr drevs av LRF i samverkan med Energikontor Norr, RISE ETC, Ludvig & Co och Hushållningssällskapet och finansierades av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, LRF, Region Norrbotten, Region Västerbotten, Länsstyrelsen i Norrbotten, Länsstyrelsen i Västerbotten, Längmanska företagarfonden samt Gröna Näringar i Piteå.

Kontaktpersoner och ansvariga:
Kjell Skogsberg,
Energikontor Norr, kjell@energikontornorr.se, 070-180 99 91
Maria Lindström, LRF, maria.lindstrom@lrf.se, 010-18 44 419
Annika Häggmark, LRF,  annika.haggmark@lrf.se, 010-184 41 81

 

Läs mer om projektet här
Soliga lantbruk i norr
Senast uppdaterad: 2022-12-22