LRF Västerbotten är en intresse- och företagarorganisation för människor och företag inom de gröna näringarna. Vi har drygt 6000 medlemmar.