LRF Västernorrland är en intresse- och företagarorganisation för människor och företag inom de gröna näringarna. Vi har drygt 4500 medlemmar.