Till sidomenyn

Om kommungrupper

Ulricehamns kom grp - Politikerträff i det gröna

I LRF Västra Götaland finns det 47 kommungrupper (stadgebundna). Kommungruppernas roll är att påverka de kommunala politikerna och tjänstemännen för att det ska vara så lätt som möjligt att driva företag inom de gröna näringarna i kommunen.

LRF har tagit fram en kommunal reformagenda som kommungruppen kan ha som stöd. I denna har LRF identifierat frågor som kan vara viktiga att driva i kommunen. Kommungruppen har också möjlighet att driva andra frågor som kan ha betydelse för de gröna näringarna i kommunen och som de har identifierat i kommungruppen.

Vill du lyfta en specifik fråga i din kommun, ta kontakt med din kommungrupp!

Ulricehamns kom grp - Politikerträff i det gröna
Till sidomenyn

Material och underlag

På sidan "Material och underlag" hittar du faktaunderlag och tips på budskap och önskemål till politikerna. 

Här hittar du bland annat:

  • Fakta om maten, jobben, skogen och klimatet
  • LRFs reformagenda beskriver jord- och skogsbrukets betydelse i din kommun. 
  • Kommunstatistik och regionfakta

    OBS! sida under uppbyggnad! Kommer snart
Till sidomenyn

Årsmöte kommungrupp 2023

Enligt kommungruppens stadgar (där kalenderåret är verksamhetsår) skall årsmöte hållas mellan 15 januari och 10 februari 2023.

På det öppna årsmötet (där alla med­lemmar i kommunen har rösträtt) väljs kommungruppsordförande, styrelse, valberedning samt kommunens fullmäktige till regionstämman onsdagen den 15 mars på Vara Konserthus.

Annons med info om kommungruppernas årsmöten publicerades i Land Lantbruk fredagen den 13 januari 2023. Kallelse och föredragningslista kommer också finnas i aktivitetskalendern på lrf.se.

Under Mina uppdrag kan du:
Beställa kallelsen till årsmötet.
Kallelsen ska vara medlemmarna tillhanda på mail/SMS senast en vecka innan årsmötet.

Motioner och valrapport skickas in och registreras
Årsmötet har motionsrätt till regionstämman - valrapport och ev motioner skall vara regionstyrelsen tillhanda senast 15 februari 2023 på adress vastragotaland@lrf.se eller LRF Västra Götaland, Box 114, 532 22 Skara.

Motion går också att sända in under ”Mina uppdrag” på hemsidan.

Kommungruppens valberedning består av valda ledamöter "Repr valbered kommun" som valdes av lokalavdelningarnas årsmöte hösten år 1 och uppdraget pågår sedan mellan 11 februari året därpå och 10 februari år 3, d v s under nästa kommungruppsår. Så de som valdes hösten 2021 är valda i sitt valberedningsuppdrag tom 10 februari 2023.

Regionstämman 2022 tog beslut om stadgeändring vilket innebär att kommungruppen nu på sitt årsmöte 2023 kommer välja sin egen valberedning.

Har du frågor kontakta Anna-Lena Holm, anna.lena.holm@lrf.se eller på 010-184 41 69

Till sidomenyn