LRF Västra Götaland är en intresse- och företagarorganisation för människor och företag inom de gröna näringarna. Vi har drygt 20 400 medlemmar.