LRF Västra Götaland är en intresse- och företagarorganisation för människor och företag inom de gröna näringarna. Vi har drygt 20 400 medlemmar.

Vår verksamhet i LRF Västra Götaland

LRF Västra Götaland är en intresse- och företagarorganisation och vi arbetar med det som är viktigt för dig som bor eller verkar på landsbygden. För att hålla dig uppdaterad kan du läsa nyhetsbrevet som kommer ut varannan vecka (ojämn vecka) samt följa LRF Västra Götaland på Facebook.