Kommungrupperna har en viktig roll i LRFs organisation eftersom många beslut som berör företagare inom de gröna näringarna fattas på kommunal nivå.

Till sidomenyn

Om kommungrupper

I LRF Västra Götaland finns det 47 kommungrupper (stadgebundna). Kommungruppernas roll är att påverka de kommunala politikerna och tjänstemännen för att det ska vara så lätt som möjligt att driva företag inom de gröna näringarna i kommunen.

LRF har tagit fram en kommunal reformagenda som kommungruppen kan ha som stöd. I denna har LRF identifierat frågor som kan vara viktiga att driva i kommunen. Kommungruppen har också möjlighet att driva andra frågor som kan ha betydelse för de gröna näringarna i kommunen och som de har identifierat i kommungruppen.

Vill du lyfta en specifik fråga i din kommun? Välkommen ta kontakt med din kommungrupp!

Kontaktuppgifter
människor, ute, träff, politiker
Politikerträff i Ulricehamn. Foto: Petra Wirtberg.
Till sidomenyn

Kommunfakta

Här hittar du som är förtroendevald statistik om den gröna näringarna i din kommun.

Kommunfakta
Till sidomenyn

LRFs reformagenda

LRFs reformagenda beskriver jord- och skogsbrukets betydelse i din kommun.

LRFs reformagenda
Till sidomenyn

Vad gör din kommungrupp?

Det här innehållet är låst.

Detta innehåll är endast tillgängligt för betalande medlemmar i LRF. Du som är medlem kan logga in nedan för att se innehållet.