LRFs lokalavdelning är en viktig träffpunkt för både sociala aktiviteter och diskussioner om vad som händer lokalt.

Till sidomenyn

Lokalavdelningar

Skövde kom grp - Vakällan

Vi har 164 lokalavdelningar i Västra Götaland. Lokalavdelning väljer en styrelse och planerar årets verksamhet på årsmötet som genomförs på hösten.

Verksamheten kan exempelvis vara studiebesök, skogsdagar, vattengympa, gårdsvandringar, pubkvällar eller infokväll med aktuellt från länsstyrelsen - allt är lika viktigt!  

Når ni era medlemmar i avdelningen? Uppdatera gärna e-post och sms-uppgifter i samband med aktiviteter. Vi vill också uppmana er att bjuda med någon som inte är, men som ni tycker borde bli medlem i LRF. Ju fler vi är desto mer kan vi säga till om!

Skövde kom grp - Vakällan
Till sidomenyn

SV: Kurser & studiecirklar

St Aby, Målilla.

Studieförbundet Vuxenskolan (SV) är en ideell orgnaisation med syfte att stötta svenskt föreningsliv genom folkbildning. De flesta LRF-aktiviteter kan ske i samarbete med SV.

Exempel på studiecirklar är Motorsåg & Röjsåg, Äga & Förvalta Diken, Uppstart i lokalavdelningen och många fler! 

Läs mer om kursutbudet & samverkan med SV!
St Aby, Målilla.
Till sidomenyn

Årsmöte höst 2022

Enligt stadgarna skall årsmötet i lokalavdelningen hållas under perioden 15 oktober till 30 november 2022. Bara en avdelning i kommunen - årsmöte för både avdelning och kommungrupp vid samma tillfälle.

Här finns handlingar inför och efter lokalavdelningarnas årsmöten.

Kallelse till medlemmarna beställs via LRFs utskickstjänst.
De ordnar kallelser/inbjudningar till såväl fysiska som digitala möten. Var ute i god tid.

Har du frågor kontakta 
Anna-Lena Holm, 010-184 41 69 eller på anna.lena.holm@lrf.se


 

Under mina "Mina uppdrag" (kräver inloggning) kan dessa dokument hämtas och registreras: 

  • Valrapport/medlemslista 
    (samtliga styrelse- och valberedningsledamöter)
  • Verksamhetsberättelse (styrelseledamöter)
  • Registrera valrapport/verksamhetsplan/motioner/skrivelser (styrelseledamöter)

Material och övrig info

 

 

Till sidomenyn