Till sidomenyn

Livlig och trevlig stämma på Vara Konserthus

Stämma Västra Götaland 2024

LRF Västra Götaland bjöd in till stämma den 19 mars på Vara Konserthus. Som vanlig var det trevlig stämning, med livliga diskussioner, några voteringar, funderingar kring propositionsordningen och ett och annat skratt, allt detta resulterade i några riksstämmomotioner och skrivelser. Som sig bör delades det ut silvernålar och andra utmärkelser. 

LRFs förbundsordförande Palle Borgström gästade stämman och fullmäktige fick också möjlighet att ställa frågor. Palle tog sig tid att stanna på hela stämman för att lyssna in fullmäktige och eftersom han är medlem och har yttranderätt gjorde han också några förtydligande under motions och yttrandeomgången, något som uppskattades av styrelsen men också av fullmäktige. 

Läs mer under nyheter
Stämma Västra Götaland 2024
Till sidomenyn

Protokoll från LRF Västra Götalands regionstämma 2024

Här kan du ta del av beslut och val som togs under stämman den 19 mars 2024.

Protokoll från LRF Västra Götalands regionstämma 2024
Till sidomenyn Till sidomenyn Till sidomenyn Till sidomenyn

Kallelse och program till LRF Västra Götalands regionstämma 2024

Kallelse och program till LRF Västra Götalands regionstämma 2024

OBS! Eventuella förändringar i programmet kan komma att ske.

Kallelse till LRF Västra Götalands regionstämma
Datum: tisdag den 19 mars
Plats: Vara Konserthus (Allégatan 49, 534 31 Vara)
Tid: 09.30-16.30

Meddela ev matallergier till vastragotaland@lrf.se

Fullmäktigeanmälan med fika och smörgås från 08.30.

Program för stämman
Kl. 09.30  Stämman öppnas av regionförbundets ordförande Sofia Karlsson             
                 Förhandlingar enligt stadgarna  
                 Anförande av Palle Borgström, LRFs förbundsordförande 
                 Utmärkelser och prisutdelningar
                 Fika 
                 Stämman upptas 
                 Förhandlingar enligt stadgarna  
                 Framtidens folkrörelse
Kl. 13.00   Lunch
                 Förhandlingar enligt stadgarna              
                 Fika
                 Förhandlingar enligt stadgarna
Kl. 16.30   Stämman avslutas
                 Korv med bröd serveras 

Förslag på stadgeändring
Under arbetet med Framtidens folkrörelse har många uttryckt en önskan om att komma igång och arbeta efter LRFs nya stadgar, som förväntas att antas vid Riksförbundsstämman 2024.  

För att möjliggöra detta kommer vi på årets regionstämma behandla förslag på förändringar av nuvarande stadgar. 

Har du som fullmäktige ej möjlighet att delta?
Kontakta och vidareförmedla kallelsen till din ersättare, samt informera din ordförande.

Stämmohandlingar finns publicerade nedan
Vill du som fullmäktige ha stämmomaterialet skickat per post? Gör en beställning via denna länk: https://forms.office.com/e/sS7Cs5XZGub

Reseersättning
Vid stämmans slut får ni ett mejl/sms där ni fyller i milersättning. 

Fullmäktigefrågor kontakta
Yvonne Andersén yvonne.andersen@lrf.se eller 010-184 45 43

Övriga medlemmar är välkomna, anmälan senast den 7 mars för matens skull
Alla som är valda som fullmäktige är redan anmälda men vill du som övrig medlem närvara måste du anmäla dig samt uppge eventuell matallergier senast den 7 mars till medlemsservice@lrf.se eller 010-184 40 00 (tonval 1).

Övriga frågor mejla vastragotaland@lrf.se

Välkomna
LRF Västra Götalands styrelse