Livlig och trevlig stämma på Vara Konserthus

Pontus Widell, 2024
Foto: Pontus Widell.

LRF Västra Götaland bjöd in till stämma den 19 mars på Vara Konserthus. Som vanlig var det trevlig stämning, med livliga diskussioner, några voteringar, funderingar kring propositionsordningen och ett och annat skratt, allt detta resulterade i några riksstämmomotioner och skrivelser. Som sig bör delades det ut silvernålar och andra utmärkelser.  

LRFs förbundsordförande Palle Borgström gästade stämman och fullmäktige fick också möjlighet att ställa frågor. Palle tog sig tid att stanna på hela stämman för att lyssna in fullmäktige och eftersom han är medlem och har yttranderätt gjorde han också några förtydligande under motions och yttrandeomgången, något som uppskattades av styrelsen men också av fullmäktige. 

Pontus Widell, 2024
Palle Borgström, LRFs förbundsordförande gästade stämman. Foto: Pontus Widell.

Statsrådet och Landsbygdsministern Peter Kullgren hade också tagit sig till stämman, om än inte fysiskt men genom en inspelad videohälsning till LRFs fullmäktige i Västra Götaland. Han delade med sig av sina tankar kring modernäringen och vikten av den.  

Stämman var som vanligt lyckad och samtalen mellan fullmäktige var stundtals hög i fikapauserna, precis som det ska vara på en stämma. Det skedde inga förändringar i styrelsen men valberedningen fick en ny sammankallande där Katarina Löfman valdes då Wanja Wallemyr valt att kliva av sitt uppdrag.  

Val, yttranden, protokoll och skrivelser samt riksmotioner hittar ni här

Fem motioner och sju skrivelser

Stämman resulterade i fem motioner kommer att sändas till riksförbundsstämman i maj och sju skrivelser skickas till Riksförbundsstyrelsen, dessa berörde.   

Motioner som gick vidare:

- Sanktionsavgifter   
- Ta betalat för verklig till/efterhandsdebitering av miljötillsynen
- Ersättning vid markintrång  
- Nytt älgförvaltningssystem
- Åtgärder mot afrikansk svinpest 
 

Skrivelse till riksförbundsstyrelsen:  

- Certifiering till att administrera kalk själv 
- Lätt att komma åt lagar, hjälpmedel för att underlätta kontroll av aktuell lagstiftning
- Lantmäteriets och Länsstyrelsens krav vid avstyckning av mindre gårdar  
- Försäkringssystem för väder och riskhantering, redogörelse om hur arbetet fortskrider 
- Framtidens folkrörelse  
- Ägandet av Sånga Säby 
- Licensjakt på varg, med en begäran om att LRF ska öka sina ansträngningar för att få en ändring av Viltskadeförordningens första paragraf

Utmärkelser

Silvernålar, LRFs högsta regionala förtjänsttecken delades i år ut till Torsten Torstensson, Eivor Ottosson, Torbjörn Johansson och till Jonny Hylander. 

Göran Berglund
Eivor Ottosson, Torbjörn Johansson samt Torsten Torstensson. Foto: Göran Berglund.

Skaraborgs Nötkreatursstiftelses Stipendium 

Nötkretursstiftelsen i Skaraborg delade ut pris till Erica Broo och Sebastian Dessau som är relativt nystartade företag på Bergs Prästgård i Lerdala. Olof Jansson fick även han ta emot ett stipendium från Nötkreatursstiftelsen i Skaraborg.  

Göran Berglund
Olof Jansson samt Erica Broo och Sebastian Dessau, Lerdala. Foto: Göran Berglund.

Clara Hyltbäck
regional kommunikatör LRF Väst
clara.hyltback@lrf.se 
076-836 81 00