Konsekvenser av gruvbrytning

Det är svårt att föreställa sig någon verksamhet som påverkar omgivningen mer än en gruva. Även prospektering, när man letar efter fyndigheter att undersöka närmare, kan få konsekvenser för närboende och företag. Det väcker frågor om hur framtidens markanvändning kommer att se ut i området. 

Tvång, låg ersättning och att de berörda känner sig maktlösa är en dålig kombination. Den osäkerhet som en prospektering skapar är en realitet för många företagare eftersom utvecklingsbeslut och investeringar skjuts upp, försäljning försvåras och fastighetsvärdet kan påverkas negativt. Det är också en osäkerhet som kan bestå under en mycket lång tid. 

Är du intresserad av det här? Du som är inloggad kan välja att följa det här sakområdet och kommer då få nyheter från LRF direkt till din inkorg.

Logga in som medlem eller skapa ett kostnadsfritt konto.

Är du intresserad av det här? Du som är inloggad kan välja att följa det här sakområdet och kommer då få nyheter från LRF direkt till din inkorg.

Logga in som medlem eller skapa ett kostnadsfritt konto.

Till sidomenyn

Prospektera i och bryta alunskiffer

LRF anser inte att det ska vara tillåtet att prospektera i och bryta alunskiffer.

Förekomsten av skiffer sammanfaller med våra bördigaste jordbruksområden och dessa behövs på lång sikt för att producera mer livsmedel och energi då behovet av livsmedel kommer att öka med cirka 50 procent år 2030 och med 100 procent år 2050. Även behovet av biomassa beräknas öka kraftigt. Konsekvenserna för mark och vatten vid brytning och prospektering i alunskiffer är oklara och det finns en rad avskräckande exempel där gruvbrytning har gjorts i detta material. 

Till sidomenyn

Hållbar försörjning av metaller och mineraler

LRF har deltagit i utredningen om en hållbar försörjning av innovationskritiska metaller och mineraler. Utredningens betänkande överlämnades till regeringen i slutet av oktober 2022.

Bland utredningens förslag finns bland annat att ett dialogmöte hålls inför all prospektering, så att markägare och andra berörda får en möjlighet att påverka hur undersökningarna genomförs. Utredningen föreslår också en gruvpott som fördelas till de samhällen som berörs av gruvbrytning.  

Vi har i utredningen drivit bland annat

  • Att ersättningen till både markägare, bygd och stat kan höjas om nuvarande lagstiftning behålls. Ersättning bör utgå för både prospektering och brytning. 

  • Att rättssäkerhetsgarantier behöver införas, till exempel när det gäller delaktighet i prospekteringsärenden, krav på information och kommunikation. 

  • Att en intresseavvägning kan göras tidigt i prospekteringsärenden så att inte undersökningstillstånd ges i sådana områden där brytning sedan inte blir aktuell. 

Till sidomenyn