"Blir gruvan verklighet kan vi inte bo kvar"

Vetefält på Östgötaslätten

Under sommaren 2022 kom ett medlemssamtal till LRF från Ingelsbo i Gislaveds kommun. Ett brev från Bergsstaten hade kommit där företaget Earth Metal Sweden HB hade ansökt om undersökningstillstånd för att anlägga en gruva på delar av Ingemar Sandins marker.

- Det känns oroligt. Allt sätts på paus. Vi har byggt för en framtid här, men nu känns det helt bortkastat för vi vet inte hur det blir. Skulle det bli verklighet med en gruva här kan vi inte bo kvar, säger Ingemar Sandin.

Det gäller i dagsläget ett område om ca 30 hektar där det finns en gammal fältspatsgruva som var aktiv på 1950-60-talet.

- Det de söker efter är sällsynta jordartsmetaller. Förutom att det finns radioaktivt uran i markerna här sedan den gamla gruvan, finns det också bland annat också en vattendelare, med vatten som rinner vidare till både Ätran och Nissan. Effekterna på miljön skulle kunna bli mycket stora även långt utanför själva brytningsområdet. Detta berör egentligen även många närliggande byar, menar Ingemar Sandin.

LRFs kommungrupp har varit engagerade och besökt området samt haft samtal med kommunen. LRF Jönköpings län har varit behjälpliga inför överklagandet av undersökningstillståndet. 

- Vi befarar att fler och fler ärenden likt detta kan dyka upp och från LRFs sida är vi inte generellt emot gruvbrytning men det är viktigt att processen är transparent och värnar om äganderätten, säger Christina Nyemad, regionstyrelsen LRF Jönköpings län, och tillägger att man som medlem inte skall tveka att höra av sig.