Elstöd till företagare

Här hittar du information om elstödet och svar på vanliga frågor.

Elstödet

Den svenska livsmedelsstrategin

En robust livsmedelsförsörjning är en central del i samhällets förmåga att kunna möta allvarliga kriser och ytterst ett krig.

Det här är livsmedelsstrategin

Aktuella frågor

Sveriges skogsägare är klimathjältar och skogsbruk är nyckeln till den fossilfria framtiden. Med ett hållbart brukande får vi fler kvittrande fåglar, mer klimatsmarta produkter och ökad välfärd på landsbygden. 

Här kan du läsa mer om skogen

7 av 10 bönder jobbar aktivt för att öka den biologiska mångfalden. Arbetet för biologisk mångfald är prioriterat hos våra medlemmar.

Mer om biologisk mångfald

Lantbruket – det gröna näringslivet – i Sverige omsätter drygt 80 miljarder per år. Därför presenterar vi en kvartalsrapport, Grönt näringslivsindex som är en konjunkturmätare med fokus på de gröna näringarna.

Kolla in läget för de gröna näringarna.

Det är dags att utnyttja jord- och skogsbrukets fulla potential. Ge de gröna näringarna rätt förutsättningar så tillför vi ytterligare 50 terawattimmar i ny ren energiproduktion.

LRFs energipaket ger konkreta förslag på förbättrade förutsättningar 

Skogens matematik

Våra skogar bidrar till biologisk mångfald, ett bättre klimat, en levande landsbygd, ekonomisk tillväxt och sysselsättning för många.

Besök skogen!