I tabellerna hittar du antal företag, omsättning per produktionsgren och sysselsättning för åren 2013, 2016 och 2020. Siffrorna för 2020 är i de flesta fall de senast tillgängliga. I slutet finns det en översikt av könsfördelningen bland företagare.

Fem observationer i rapporten

  • Alla slags förädlings- och tjänsteverksamheter ökar i antal, förutom grön hälsa. Antalet företag inom förnybar energi ökat med 20 procent, biodlingarna med 39 procent och företagen inom lokal förädling med hela 51 procent sedan 2013.
  • Inom flera av de traditionella grenarna som trädgård, oljeväxter, spannmål, gris och mjölk minskar antalet företag. Minskningen tyder dock snarast på en fortsatt strukturomvandling eftersom omsättningen för dessa produktionsgrenar samtidigt ökar.
  • Potatisföretagen har minskat stadigt i antal sedan 2013, vilket även omsättningen har gjort.
  • Högst genomsnittlig omsättning per företag har kyckling (12 miljoner), gris (4,3 miljoner) och trädgård (3,7 miljoner).
  • Andelen kvinnor ökar sakta men i princip i alla näringsgrenar.

Du hittar rapporten här till höger.

Källa: Siffrorna kommer till stor del från Jordbruksverket men också från Skogsstyrelsen, branschorganisationer och egna beräkningar.