LRFs nya rapport visar att livsmedelsimporten för första gången på länge minskar. Men troligen är  minskningen en effekt av pandemin eftersom vi under den har ätit mindre på restaurang och mer hemma, och då handlat svenskt i butiken.

Den kraftiga ökningen av importerad mat började när Sverige gick med i EU. Det gjorde maten billigare. LRF ser positivt på EU som erbjuder Sverige stabilitet genom den gemensamma jordbrukspolitiken och tillgång till en marknad på 500 miljoner människor.

Men importen tillsammans med en åldrande kår av lantbrukare gör också Sverige mer sårbart. Vi behöver en stark produktion i fredstid för att klara av att försörja landet i kris. Därför arbetar LRF för villkor som gör den svenska livsmedelsproduktionen konkurrenskraftig på EU-marknaden.

Ett nedslag i rapporten visar att:

  • Vi importerar en större andel vegetabiliskt än animaliskt protein.
  • Den stadiga ökningen från 90-talet är främst inom bröd, grönsaker, mejeri och kött, det vill säga varor som vi kan producera i Sverige.
  • Importandelen minskade något 2020, troligtvis på grund av pandemin, och är 49 procent beräknat på värde och runt 44 procent beräknat på energi.
  • Drygt varannan tugga är svenskproducerad.

Du hittar rapporten här till höger.

Läs intervjun i Fri köpenskap med Sophie Lind, chef för enheten LRF Strategi och analys.