Under våren och sommaren 2021 kommer Internationella Perspektiv ut mer sällan. Vi hoppas kunna återgå till normalt publikationsschema efter sommaren. Mvh/Redaktionen

Skribenterna är främst experter på LRF, nationellt och i Bryssel.

Vill du prenumerera på Internationella perspektiv? Använd formuläret nedan. För äldre nummer av Internationella perspektiv, vänligen kontakta LRF Utskick och Layout.