LRF har tittat på hur de pengar vi lägger på en matkasse i dagligvaruhandeln fördelas mellan de olika aktörer som förser oss med varorna: bonden, livsmedelsindustrin, importen, matbutiken och staten. Vi kallar det för Matkronan.

När du handlar livsmedel i butik så hamnar endast 9 procent av din köpesumma hos den svenska bonden. Staten får mer, 11 procent, i moms. Den största delen av pengarna stannar hos handlaren och grossisten, motsvarande 34 procent. Det är också en stor del, 18 procent, som går till import, det vill säga till bönder och industri i andra länder. Den svenska livsmedelsindustrin får 25 procent av pengarna.

matkronan

För 25 år, sedan när beräkningarna började, var det annorlunda. Då fick den svenske bonden nästan dubbelt så stor andel av pengar­na. Skillnaden beror främst på att vi köper alltmer importerad mat.

Läget är ett helt annat om Matkronan beräknas för de livsmedel som har svensk jordbruksråvara. Då får bonden en större del av pengarna, 20 procent. Industrin får 34 procent och handeln tar 35 procent av pengarna. Staten tar de sista 11 procenten i moms.

Matkronan 2020, svensk jordbruksråvara

Matkronan, svensk jordbruksråvara

Detta indikerar att det är möjligt för bonden att få en större andel av Matkronan, upp till 20 procent, när konsumenterna handlar alltmer svenskt i butik.