Rapporten Matkronan, som fokuserar på tiden 2010-2018, visar bland annat att konsumenterna lägger drygt 12 procent av hushållsbudgeten på livsmedelsinköp stabilt under hela perioden.

Andelen som går till restaurangbesök ökar däremot och ligger 2018 på närmare 6 procent. Jämfört med andra EU-länder är den svenska maten 17 procent dyrare, även det oförändrat sedan 2010.

Råvarupriserna har sedan finanskrisen 2008 varierat betydligt kraftigare än tidigare, både vad gäller inköp av produktionsmedel och försäljning av jordbruksprodukter. Detta har under perioden ökat riskexponeringen för jordbruksföretagen. Konsumentprisindex har varit stabilt under samma period.

36 % går till importerad mat

I rapporten Vem för vad 2018 gick 36 procent av det hushållen betalar för maten i butik till importerade varor, vilket är en ökning med 4 procentenheter sedan 2010. Samtidigt har bondens andel och livsmedelsindustrins andel minskat fram till 2018.

2017 såg vi en ökning av bondens andel från 8,8 till 9,0 procent. Ökningen var dock tillfällig, 2018 föll bondens andel åter tillbaka till 8,7 procent. Minskningen av bondens andel 2018 har sin förklaring i dels en långsiktig trend av ökad import av förädlade livsmedel och ökad inhemsk förädling samt till viss del på torkan 2018 då framförallt minskade skördar av frukt och grönt fick täckas upp med ökad import.  

Konsumenterna påverkar bondens ekonomi

Bondens andel av den mat som har svensk råvara är hela 30 procent vilket innebär att en ökning av konsumentens val till förmån till svenska produkter kommer påverka bondens ekonomi positivt. Det stora importberoendet är en tuff utmaning för svenska bönder men innebär samtidigt stora affärsmöjligheter om efterfrågan på svenska livsmedel ökar.

En hel del talar för en ökad svensk produktion framöver: Vi har en nationell livsmedelsstrategi, svenska livsmedel ger jämförelsevis små klimat- och miljöavtryck och inte minst visar torkåret 2018 och covid-19-pandemin 2020 att livsmedelsproduktion är en samhällsviktig verksamhet som behöver prioriteras vid en förstärkning av den svenska försörjningsberedskapen.

Nästa uppdatering är planerad till slutet av 2020.