Undersökningen Matkronan 2014 belyser lantbrukarnas lönsamhet utifrån prisutveckling och konsumentbeteenden för åren 1995-2013. Undersökningen visar också hur mycket, eller snarare hur lite av de pengar konsumenten lägger på mat i butiken som tillfaller den svenska bonden.

Marginalerna hos de svenska bönderna har krympt de aktuella åren. Avräkningspriserna har gått ner, trots prisuppgången av livsmedel de senaste åren, medan insatsmedlen har blivit betydligt dyrare. Prisutvecklingen på insatsvaror till jordbruket har gått betydligt snabbare än inflationen.

Matkronan 2014 visar att det råder en stark samhällstrend när det gäller att handla mer lokalt, samtidigt som konsumenten tenderar att betala mer om man vet att maten har producerats under schyssta förhållanden.

I ”Vem får vad 2018” ser vi att importen gör att andelen av matbudgeten som går till den svenska bonden krymper för varje år. Vid EU-inträdet låg den på över 17 procent och 2017 är den nere på 9 procent.