Hela värdekedjans aktörer inom svensk köttproduktion och myndigheter har gemensamt tagit fram Handlingsplaner för nöt-, gris- respektive lammproduktion. Målsättningen med Handlingsplanerna är att långsiktigt stärka den svenska köttproduktionen med en ökad produktion som följd. En av målsättningarna är att utveckla statistikinsamlingen för ökad kunskap om hur marknaden fungerar och för att ge bättre grund för åtgärder hos såväl kommersiella som offentliga aktörer.

Du hittar den senaste uppdateringen här till intill.