Denna handbok är skriven för dig som äger ett dike eller en annan vattenanläggning i jordbrukslandskapet.

Om handboken

En bra balans mellan vatten, växtnäring och syre i marken behövs för att en gröda ska utvecklas så bra som möjligt. För att förbättra odlingsmarkens bördighet har därför lantbrukare under lång tid dränerat åkermark genom att gräva diken och bygga invallningar. Dessa anläggningar behöver skötas för att säkerställa matproduktionen till en växande befolkning.

Denna handbok är tänkt som en vägledning, en uppslagsbok eller ett underlag till en studiecirkel för dig som vill veta mer om jordbrukslandskapets vattenanläggningar. 

Målet är att flera ägare till jordbrukets vattenanläggningar ska ha koll på sina anläggningar och – eventuellt en gemensam – förvaltning av dem. Handboken ska vara ett stöd för alla redan aktiva ägare till vattenanläggningar för att kunna möta förändringar och bibehålla anläggningarnas funktion.

Senast uppdaterad: 2023-09-29