LRF välkomnar de som plockar bär för eget bruk enligt allemansrätten, men anser inte att kommersiell/industriell bärplockning ingår i allemansrätten.

Organiserad och oorganiserad bärplockning

Den organiserade bärplockningen innebär att en huvudman anställer bärplockare från andra länder för att plocka bär. Bären säljs sedan vidare till grossister. LRF anser inte att kommersiell/industriell bärplockning ingår i allemansrätten. Företag som vill plocka bär på annans mark behöver först kommunicera med markägarna och göra upp om formerna för plockningen.  

Vid oorganiserad bärplockning utan officiell huvudman eller organisatör är plockarna ofta EU-medborgare och plockar bär inom ramen för EUs fria rörlighet. Problemet för markägarna är de stora läger där plockarna bor under långa perioder, så kallade bärplockarläger. 

För organiserad bärplockning är boendet sällan problemet. Plockarna sover ofta i nedlagda skolor på landsbygden. För den oorganiserade plockningen är boendet däremot huvudproblemet. Allemansrätten tillåter max ett par tält under en natt. Stora långvariga tältläger är därför inte tillåtna. 

LRF välkomnar de som plockar bär för eget bruk enligt allemansrätten. Men de problem som uppstår när många slår läger under lång tid utan tillåtelse handlar inte om allemansrätt, utan om olagligt boende på annans mark. När något olagligt sker så ska första alternativet alltid vara att ringa polisen. LRFs råd är därför att ringa polisen och be om hjälp om olagliga läger bildas på marken.