De senaste åren har tre av tio bönder varit utsatta för olika typer av brott. En fråga som måste prioriteras av samhället.

De senaste åren har tre av tio bönder varit utsatta för olika typer av brott. Det kan handla om stöld av diesel, metaller och maskiner, bluffakturor och bedräglig telefonförsäljning till ett värde av cirka 200 miljoner kronor per år. Det är uppenbart att det är för lönsamt, enkelt och relativt riskfritt för kriminella att begå brott på gårdarna. Därför är det angeläget att frågan prioriteras av samhället.

Våra krav för att brotten på landsbygden ska minska

Stölder på gårdarna runt om i landet är ett stort problem. Det handlar framför allt om GPS-sändare och mottagare samt kemiska produkter. Även hela traktorer är stöldbegärliga men kräver lite mer av gärningsmännen. För att komma till bukt med problematiken anser LRF att det behövs fler poliser på landsbygden samt att tullens befogenheter gällande stöldgods utökas.  Tullverket bör få befogenhet att kontrollera utförsel av stöldgods, gripa gärningsmän och beslagta stöldgods.  

Sverige har en av världens strängaste djurlagar och bästa djuromsorg. Sveriges bönder är världsledande i kampen mot antibiotikaresistens. Men trots det drabbas allt fler svenska bönder av hot och hat av odemokratiska krafter. Företagare i det gröna näringslivet måste tryggt kunna föda upp och hålla djur och känna samhällets och allmänhetens stöd. LRF arbetar för en förändrad lagstiftning kring hemfridsbrott och olaga hot. LRF anser att en översyn och höjning av straffsatserna för djurrättsrelaterade brott ska genomföras. 

Senast uppdaterad: 2023-01-23