När det brinner på många platser ökar behovet av resurser för efterbevakning när räddningstjänsten avslutat insatsen. LRF har därför tagit fram en checklista för dig som tar uppdrag för efterbevakning. Längst ner på den här sidan finns ett checklistan som ett dokument om du vill skriva ut.

Checklista

  • Få delegerad fullmakt från den som anlitar dig för uppdraget, räddningsledare eller markägare. Fullmakten bör vara skriftligt, ett sms kan räcka. Räddningstjänsten har färdiga dokument för detta.
  • Kontrollera fastighetsgränser och om uppdraget rör flera fastigheter vem som äger respektive fastighet.
  • Ta reda på om markägaren är försäkrad och i så fall genom vilket försäkringsbolag. Var noga med detta, framför allt om det är mer än ett försäkringsbolag som är inblandat.
  • Bestäm vem som tar kontakt med försäkringsbolaget om ersättning för efterbevakningsuppdraget. Om markägaren inte är försäkrad är det viktigt att ni kommer överens om ersättning innan uppdraget påbörjas.
  • Vid uppdrag som rör flera fastigheter, håll koll på hur många timmar och personer som utför uppdrag på respektive fastighet.  
  • Ring räddningstjänsten omgående om branden blossar upp på nytt!