Mjölk är ett näringsrikt livsmedel som innehåller 18 av 22 näringsämnen vi behöver varje dag. 

Mjölk och nutrition 

Livsmedelsverket menar att ett bra sätt att få i oss den näring vi behöver är att äta en allsidig kost där 2–5 deciliter mjölk, fil och yoghurt per dag ingår. Hur mycket vi behöver beror på vad vi äter i övrigt av till exempel ost.  

Enligt Livsmedelsverket bidrar magra mjölkprodukter till att minska risken för flera olika sjukdomar, bland annat högt blodtryck, stroke och diabetes typ 2. 

Mjölk skyddar även mot många kroniska sjukdomar så som typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom, särskilt stroke. Detta slås fast i en sammanställning av meta-analyser från observationsstudier och interventionsstudier om konsumtion av mjölk och mjölkprodukter i relation till risken för att utveckla fetma, typ 2-diabetes, hjärt-kärlsjukdom, benskörhet, cancer samt dödlighet. 

Sammanställningen visar att konsumtion av mjölk och mjölkprodukter minskar risken för fetma i barndomen medan vuxna får en förbättrad kroppssammansättning och gör det lättare att gå ned i vikt vid begränsat kaloriintag. Risken för typ 2-diabetes är lägre eller opåverkad för personer som konsumerar mjölk och mjölkprodukter. Även risken för hjärt-kärlsjukdom är lägre för personer som äter mjölk och mjölkprodukter, det gäller särskilt risken för stroke. Att konsumera mjölk är förknippat med en högre bentäthet, men har inget samband med risken för frakturer. Mjölk och mjölkprodukter har inget samband med dödlighet. 

Forskarna jämför också mjölk med vegetabiliska alternativ och konstaterar att de vegetabiliska alternativen är en helt annan sorts livsmedel, och som dessutom inte ger samma näring som mjölk. Hälsoeffekterna av vegetabiliska alternativ till mjölk måste studeras innan det går att säga något om dessa. 

Mjölk och mjölkprodukters inverkan på risken för olika sjukdomar är sammanfattad i nedanstående bild.  

Källa: Thorning T K, Raben A, Tholstrup T, Soedamah-Muthu S S, Givens I & Astrup A. 2016.
Milk and dairy products: good or bad for human health? Food & Nutrition Research. 

 

Senast uppdaterad: 2023-01-30