Äganderätten är en av LRFs viktigaste frågor. Den utgör en viktig princip i samhället och en förutsättning för oss som är verksamma inom det gröna näringslivet.

Ägandet är ett samhällsintresse

När vi talar om det goda ägandet avser vi det ägande som inte bara är av värde för ägaren, utan även har ett stort värde för oss alla – det  vill säga det ägande som är av samhällsintresse. Det goda ägandet kännetecknas av ett långsiktigt och aktivt ägande där lönsamhet går hand i hand med hållbarhet som överordnad princip. Den som försörjer sig genom att aktivt äga och bruka skog och mark skapar ett värde åt sig själv men samtidigt betydande värden för oss alla – för samhället.

Det ansvarsfulla brukandet av skog och mark bidrar på ett positivt sätt till klimatnyttor, biologisk mångfald och öppna landskap, samtidigt som det producerar mat, skogsråvaror och energi. Det skapar tillväxt och arbetstillfällen. 

I Sverige har vi en lång historia av självägande bönder. Bönder och skogsägare har under lång tid haft förtroendet att under frihet förvalta och bruka den skog och mark de äger på ett ansvarsfullt sätt.  Det har varit positivt för vår samhällsutveckling. Vi har i dag ett av världens effektivaste men också renaste jordbruk.